polecamy:

Historia

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego powstało 10.09.1923 roku w Ustroniu. Członkami założycielami Stowarzyszenia byli superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Juliusz Bursche, ks. Karol Kulisz senior Diecezji Śląskiej i ks. Paweł Nikodem proboszcz parafii w Ustroniu.
22.01.1924 roku postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków Stowarzyszenie Księży Kościoła ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W 1934 roku z inicjatywy superintendent generalny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Juliusz Bursche zostaje wybudowania „Księżówka” jako dom wypoczynkowy dla Księży, który w całości został przepisany na Stowarzyszenie Księży i Katechetów.
Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie zostało rozwiązane. Na początku lat 90-siątych pojawiła się myśl o reaktywowaniu Stowarzyszenia. Ponowna rejestracja nastąpiła 30 maja 1990 roku. 4 września na Ogólnopolskiej Konferencji Duchownych został wybrany Zarząd Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na czele którego stanął ks. Tadeusz Konik. W 1991 roku na nowo do stowarzyszenia powróciła „Księżówka”.

Referat o historii SKiK w RP, który wygłosił w dn. 30.06.2014 r. na Konferencji w Karpaczu Ks. W. Nast:

Pobierz plik PDF