polecamy:
12. Kongres Europejskich Stowarzyszeń Księży Ewangelickich

12. Kongres Europejskich Stowarzyszeń Księży Ewangelickich

9 listopada 2016

Z inicjatywy Konferencji Europejskich Stowarzyszeń Księży(KEP – Konferenz Europäischen Pfarrverbänden) odbył się w kolejny, 12.  kongres, który miał miejsce w Niemczech,  w mieście Bad Urach, w dniach 08–12.10.2016 r.
W kongresie uczestniczyli delegaci z 12 krajów Europy z różnych Kościołów ewangelickich, w tym także delegacja z Polski, reprezentująca Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Poniżej przedstawiamy relację z wyjazdu naszej delegacji, którą przygotował ks. Jan Raszyk.

12. Konferencja Europejskich Stowarzyszeń Księży

                  Bad Urach 08. – 12.10.2016 r.

Sobota 08.10.2016 r. Późnym popołudniem zjechali do ewangelickiego ośrodka w Bad Urach /50 km na południe od Stuttgartu/ przedstawiciele  stowarzyszeń księży Kościołów Ewangelickich: Austrii, Czeskiej Republiki, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Słowackiej Republiki, Rumunii, Szwajcarii i Szwecji. Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewang.-Augsb. w RP reprezentowali: ks. radca Henryk Reske i ks. Jan Raszyk. Po kolacji poszczególne stowarzyszenia przedstawiały swoją historię i formy działania. Program tego dnia kończyła wieczorna modlitwa w pobliskim kościele.

Niedziela 09.10.2016 r. Ważnym przeżyciem, był udział w nabożeństwie z okazji dziękczynnego święta żniw na zabytkowym rynku miasteczka Bad Urach. Na nabożeństwo przybyło wiele osób. Dzieci ze szkółki niedzielnej przygotowały transparent z hasłem: „Bogu niech będą dzięki”, do wspólnych pieśni i liturgii grała orkiestra instrumentów dętych. Po nabożeństwie można było zakupić produkty prezentowane na straganach przez lokalnych rolników.

Po południu miała miejsce druga część prezentacji poszczególnych stowarzyszeń. Oddzielnym punktem programu była rozmowa na temat skutków ruchów migracyjnych na sytuację kościołów w Europie. Dzień zakończył się koncertem organowym Armina Schidela, oraz wieczorną modlitwą w kościele.

Poniedziałek 10.10.2016 r. spędziliśmy w Stuttgarcie, uczestnicząc w jubileuszowym 125 dniu Ewangelickiego Stowarzyszenia Księży w Württembergii. Uczestników powitał przewodniczący miejscowego Ewangelickiego Stowarzyszenia Księży Hartmut Zweigle. Okolicznościowe kazanie wygłosił generalny biskup Ewangelickiego Kościoła A.B. Słowacji ks. dr Milos Klatik. Wykład historyczny wygłosił były przewodniczący stowarzyszenia ks. Christian Buchholz. Własnymi słowami określił też niezmienne cele stowarzyszenia księży: „być blisko, udzielać wsparcia, umacniać społeczność między księżmi, budować solidarność, budzić radość ze służby księdza w Kościele i żywą świadomość naszego powołania, sprawowanego urzędu kościelnego, dumę w pozytywnym znaczeniu i poczucie odpowiedzialności. Zadaniem stowarzyszenia jest także konstruktywna praca socjalna, prowadzenie kasy zapomogowej dla wdów i sierot księży, udzielanie pomocy księżom w przypadkach losowych, podnoszenie reputacji, kompetencji, dokształcanie. Troska o to by nikt z sióstr i braci w urzędzie nie był osamotniony, szczególnie będąc w trudnej sytuacji”.

Po południu, o godz. 16.30 w kościele poklasztornym odbyło się nabożeństwo ze spowiedzią i Komunią Św. Kazanie wygłosił biskup Ewangelickiego Kościoła Württembergi  ks. dr h.c. Frank Otfried July na tekst: Ef 6,10-17.

Po powrocie na salę obrad wysłuchaliśmy referatu zatytułowanego:

„Dobrze, chętnie i w dobrym stanie!? –służba księdza, jego wkład w życie  Kościoła i w budowanie społeczności”. Referat wygłosił  przewodniczący rady EKD ksiądz biskup prof. dr Heinrich Bedford-Strohm. Mówił o postawach współczesnych chrześcijan, których żadem ksiądz nie może lekceważyć. Wymienił indywidualizm i pluralizm. Indywidualizm głosi, że ja osobiście tworzę własną biografię, sam decyduje o kształcie mojego życia. Pluralizm – oznacza, że dla wielu chrześcijan Kościół znajduje się na drugim miejscu. Najpierw jest szkoła, internet /w tym grupy społecznościowe/, zespół np. piłki nożnej, oraz różne inne uznane za ważne zajęcia. To one zajmują pierwszoplanową rolę. Musimy wziąć pod uwagę pluralizm naszych parafian, by nasze wysiłki nie były chybione, przez złe planowanie terminów nabożeństw, czy spotkań, by ludzi pozyskać, by utrafić w ich wolny czas. Jesteśmy stale konfrontowani z indywidualizmem, preferencjami i pluralizmem. Ksiądz winien stale podnosić swoje kompetencje, dokształcać się, dzielić się z innymi duchownymi swymi przemyśleniami, szukać inspiracji. Działać zgodnie z posiadanymi darami.

Ksiądz jest jedynym z wszystkich powołań-zawodów, który jest z ludźmi od Chrztu Św., przez konfirmację, ślub, aż do śmierci, przez całe życie. On sam uczestniczy w tajemnicy obecności Boga zawartej w  Jego Słowie i sakramentach, oraz ogląda jak rodzi się wiara w sercu konkretnego człowieka. Ksiądz ma ciągle do czynienia z żywym, aktywnym Bogiem, ma też do czynienia z człowiekiem, któremu wskazuje drogę nakreśloną przez Jezusa na kartach Ewangelii. To dla księdza  ważna motywacja i potężny impuls.

Ksiądz ma wykorzystać swój urlop, to konieczność.

Powierzmy Bogu swą służbę, sytuacje w parafii, współpracowników. W sytuacjach konfliktowych skupmy się nie tylko na samym problemie, ale bądźmy  ukierunkowani na dalekosiężny cel. Zachowajmy samokrytycyzm.

Należy pamiętać, że nad naszym działaniem jest zawsze Jezus ukrzyżowany, zmartwychwstały, pełen mocy. On jest fundamentem Kościoła i naszej służby. On jest z nami każdego dnia. Nic nie jest w stanie oddzielić nas od Niego.

Wtorek 11.10.2016 r. Po porannej modlitwie czas do południa  poświęcony był rozmowom o aktualnej sytuacji KEP, wymianie informacji na temat rozwoju partnerstw stowarzyszeń księży z poszczególnych kościołów. Po południu udaliśmy się na zwiedzanie muzeum w zamku Bad Urach, oraz wspólny spacer. Wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja pożegnalna, połączona z wygłaszaniem „mów stołowych” i wspólnym śpiewem pieśni.

Środa 12.10.2016 r. Rano, po śniadaniu, zebraliśmy się w kościele poklasztornym na końcowe nabożeństwo połączone ze spowiedzią i Komunią Świętą.

Cała konferencja była dobrze przygotowana. Panowała serdeczna, przyjacielska atmosfera. Poruszane tematy, dyskusje i rozmowy były okazją do wymiany doświadczeń, szukania najlepszych rozwiązań, były inspirujące. Wróciliśmy w przekonaniu, że dzięki tej konferencji nasze stowarzyszenia zacieśniły wzajemne więzi, oraz że Trójjedyny Bóg, pełen mocy, łaski i miłości jest obecny wśród nas ze swym błogosławieństwem.

                                                           Przygotował ks. Jan Raszyk.