polecamy:

Posiedzenie zarządu 21.09.2016

Posiedzenie zarządu 21.09.2016
23 września 2016
Categories: Uncategorized
W środę 21.09.2016 odbyło się pierwsze po wakacyjnej przerwie posiedzenie
zarządu SKiK. Członkowie zarządu spotkali się w Orzeszu na nowo wybudowanej
plebanii. Przedmiotem obrad było podsumowanie minionych miesięcy, a w
szczególności Walnego Zebrania SKiK, które miało miejsce w ośrodku parafii
ewangelicko-augsburskiej w Wiśle - Jaworniku dnia 27.06.2016 r.
Ważną kwestią w czasie posiedzenia zarządu była rozmowa dotycząca
prowadzonych inwestycji w Domu Rekolekcyjnym KSIĘŻÓWKA, przez obecnego
najemcę. Dążeniem zarządu oraz najemcy jest, aby Księżówka mogła być w
najbliższych latach doprowadzona do współcześnie obowiązujących standardów i
aby mogła być atrakcyjnym miejscem wypoczynku dla przyjeżdżających do Wisły
gości.
Zarząd zajmował się także sprawami socjalnymi, kwestią pomocy szkolnej
skierowanej dla dzieci członków SKiK.
W październiku br. delegacja Stowarzyszenia, w składzie: ks. Henryk Reske -
wiceprezes, ks. Wojciech Pracki - sekretarz oraz ks. Jan Raszyk, weźmie
udział w Kongresie Europejskich Stowarzyszeń Księży (KEP) w Bad Urach w
Niemczech. W roku 2010 Kongres KEP odbywał się w Polsce, w Wiśle.

(Opis załączonego zdjęcia: od lewej: ks. Władysław Wantulok, ks. Henryk
Reske, ks. Waldemar Szajthauer, ks. Bartosz Cieślar, ks.Leszek Czyż,
ks.Zdzisław Sztwiertnia, ks. Wojciech Pracki )

Z pozdrowieniami - HR
read more